Om Wenaasgruppen

Om Wenaasgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenaasgruppen er et familieeid selskap med investeringer i hotelleiendommer, shipping og alpinanlegg. I tillegg er finansforvaltning og salg av sports- og fritidsutstyr viktige forretningsområder for konsernet.

Hotelleiendommer
Wenaasgruppen er et av de største hotelleiendomsselskaper i Skandinavia med 24 hotelleiendommer, 8 982 rom og leieinntekter på ca kr 800 millioner på årsbasis. Konsernets strategi er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer, har god lokalisering og mer enn 200 rom. Hotellene skal være ledende på kvalitet og service i sitt segment.

Shipping
Forretningsideen er kjøp av skip og eierandeler i skip som fortrinnsvis leies ut til solide operatører på langsiktige avtaler. Avkastning på egenkapital, ut fra en konservativ restverdi på skipene, skal være minimum 10%.

Alpinanlegg
Konsernets fokus er å utvikle alpinanlegg som ligger i større hytteområder eller i nærheten av tett befolkede områder.

Sports- og fritidsutstyr
Wenaasgruppen har ambisjoner om å være en ledende leverandør av sports- og fritidsutstyr i Norge og Sverige. Wenaas Nordic AS skal fungere som grossist/produsent av sterke internasjonale og nasjonale varemerker. Selskapet skal ha stor bredde og være ledende på produkt, markedsføring, logistikk og kundeservice.

Finansforvaltning
Konsernets frie likviditet skal plasseres med tanke på best mulig avkastning uten for stor risiko. Kapitalen skal plasseres i solide børsnoterte industri- og finansselskaper hvor avkastningen skal komme i form av utbytte og verdistigning. I tillegg kan noe av kapitalen plasseres i høyrenteobligasjoner med gode rentebetingelser til solide selskaper. Likviditet ut over dette skal plasseres i rentemarkedet med høyest mulig rente.