Forretningsområder > Hotelleiendommer

Hotelleiendommer

 

 

 

 

 

 

 

 


Wenaasgruppen er et av de største hotelleiendomsselskaper i Skandinavia. Konsernet har 18 hotelleiendommer, 7 791 rom og årlige leieinntekter på ca kr 1,0 milliard. I første kvartal 2023 solgte konsernet sine ti russiske hoteller til det russiske hotellselskapet Cosmos Hotels. 

Konsernets strategi er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer med over 200 rom som ligger i større byer, har god lokalisering og leieinntekter/EBITDA på over kr 20 millioner i året. Hotellene skal videre være ledende på kvalitet og service i sitt segment.