Om Wenaasgruppen

Om Wenaasgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenaasgruppen er et familieeid selskap med investeringer i hotelleiendommer og alpinanlegg. I tillegg er finansforvaltning et viktig forretningsområde for konsernet.

Hotelleiendommer

Wenaasgruppen er et av de største hotelleiendomsselskaper i Skandinavia med 18 hotelleiendommer, 7 791 rom og årlige leieinntekter på ca kr 1,0 milliard. Strategien er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer i Eurpoa. Konsernet leier ut eiendommene på langsiktige kontrakter eller inngår managementavtaler med større hotellkjeder. Hotellene skal ha god lokasjon, over 200 rom, leieinntekter/EBITDA på over kr 20 millioner i året og være ledende på kvalitet og service i sitt segment.

 

Finansforvaltning 

 Konsernets frie likviditet skal plasseres med tanke på best mulig avkastning uten for stor risiko. Kapitalen skal plasseres i solide børsnoterte industri- og finansselskaper hvor avkastningen skal komme i form av utbytte og verdistigning. I tillegg kan noe av kapitalen plasseres i høyrenteobligasjoner med gode rentebetingelser til solide selskaper. Likviditet ut over dette skal plasseres i rentemarkedet med høyest mulig rente.

 

Alpinanlegg

Konsernet eier og driver Midt-Norges største alpinanlegg, Oppdal Skisenter.